top of page

Entertainment

Creek Nation Casino - Eufaula

806 Forest Ave.

Eufaula, OK 74432

918-689-9191

Eufaula Memorial Library

301 S. 1st St.

Eufaula, OK 74432

918-689-2291

Muscogee (Creek) Nation Tourism & Recreation

200 Preston Dr.

Okmulgee, OK 74447

918-732-7992

Crappie Killer Dave

918-645-9691

Allen's Fishing Adventures 

918-689-0881

Wild Bill's Fishing Adventures

918-429-8219

VFW

HWY 9

Eufaula, OK 74432

918-689-5577

The Legacy On Main

224 N Main St.

Eufaula, OK 74432

918-605-7405

Eufaula Area Museum

118 Selmon Road

Eufaula, OK 74432

Xtreme Amphitheater

bottom of page